Cjenik

Cjenik posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene,
zakupa i iznajmljivanja nekretnina.

         PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine naplaćuje se od prodavatelja u iznosu
od 2-3% i od kupca u iznosu od 2-3% od cijene nekretnine.

          ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se
računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom u iznosu od 2–3%.
                                                           
                                                                      ZAKUP I NAJAM
                                                      IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP

– provizija od najmodavca/zakupodavca:
- za najam/zakup kraći od godine dana: 20% od ukupnog iznosa
- za najam/zakup trajanja od 1 do 5 godina: 100% mjesečne najamnine/zakupnine.
- za najam/zakup trajanja od 5 godina i više: 150% mjesečne najamnine/zakupnine .
Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj
Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je
Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

       UNAJMLJIVANJE I UZIMANJE U ZAKUP
                – provizija od najmoprimca/zakupnika:
- za najam/zakup kraći od godine dana: 20% ukupnog iznosa
- za najam/zakup trajanja od 1 do 5 godina: 100% mjesečne najamnine/zakupnine.
- za najam/zakup trajanja od 5 godina i više: 150% mjesečne najamnine/zakupnine.
U slučaju kada najmoprimac unajmljuje ili uzima u zakup nekretninu na period manji od 6
mjeseci posrednik mu može naplatiti cijeli iznos mjesečne najamnine kao proviziju.
Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj
Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je
Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

U slučaju da se posao ne realizira, a ugovor je poslan strankama, Agencija naplaćuje
izradu ugovora prema sljedećim kriterijima:
1.) Jednojezični ugovor o najmu stana 1.700,00 kuna
2.) Dvojezični ugovor o najmu stana 2.600,00 kuna
3.) Ugovor o kupoprodaji nekretnine* 3.700,00 kuna
4.) Predugovor o kupoprodaji nekretnine 3.200,00 kuna
*Cijena se odnosi isključivo na izradu ugovora za upisane nekretnine, bez složenog
pravnog slijeda dokumentacije, bez hipoteke, upisanih sporova i aktivnih plombi.
- U suradnji s agencijskim odvjetnikom možemo Vam pružiti sve pravne usluge
vezane uz vašu nekretninu. Cijena ovisi o složenosti i vremenu trajanja predmeta.